GARANTIE EN KLACHTEN

Garantie

Voor alle producten die u bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet echter niets af aan de wettelijke garantie.

Retourneren / herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Hiervoor kun u gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (PDF, Word.doc). Maar u bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om een mededeling over de uitoefening van uw herroepingsrecht te verzenden. Dit moet wel voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten. Dit is met uitzondering van eventuele extra kosten vanwege uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering.

Direct en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, ontvang u de betalingen van ons terug. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor verzending niet teruggestort.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

De producten dient u direct, en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Aansprakelijk bent u alleen voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.

Retourneren is gratis via DPD. Voor kosteloos retourneren kunt u contact opnemen met TUKI Life om een retourlabel aan te vragen. Om vervolgens uw pakket voor retour af te geven bij 1 van de DPD Pickup parcelshops. Dit is kosteloos.

Uiteraard kunt u de producten ook via een andere vervoerder retourneren, dan zijn wel de kosten voor u.

Ons retouradres is Cronjéweg 7, 6861 CD Oosterbeek.

Klachten

Indien u een klacht heeft over onze producten of onze service, dan kunt u contact met ons opnemen via service@tuki-life.nl

U krijgt van ons binnen 14 dagen na ontvangst van uw klacht een inhoudelijke reactie. Mocht u het niet tevreden zijn met de afhandeling van uw klacht en komen we er samen niet uit? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Ook kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform  (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show)

Contact informatie

TUKI Life BV
Cronjéweg 7
6861 CD Oosterbeek
026 333 6696
service@tuki-life.nl
Bereikbaarheid: ma – vrij: 8.00 – 21.00 en za 12.00 – 17.00